slash
Kamu Bilişimcileri Derneği
Slider

Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen kamu hizmetleri çeşitlenmiş ve kalitesi de artmıştır. Kamu kurumlarının çalışmaları ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesinde büyük rol oynamaktadır.

Öte yandan kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini kullanarak ülke ekonomisine de katkı sağladığı açıktır. Zaman ve mekandan bağımsız olarak verilen e-hizmetler, ulaşım, kırtasiye vb. birçok maliyet kalemini ortadan kaldırmakta, hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasıyla olası hatalardan kaynaklanan maliyet ve sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır.

Kamu Bilişimcileri Derneği, kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

2. Kamu Bilişim Zirvesi