Kamu Bilişimcileri Derneği
Slider
MİSYON

Kamu bilişimcilerinin birbirleriyle olan ilişkilerini arttırmak, kamuda çalışan bilişimciler başta olmak üzere bilişim çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak, ve bilişim alanında tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.

VİZYON

Kamuda bilişimin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Kamu etik kurallarına bağlılık, Yerli çözümleri öncelemek, Kamu bilişim hizmetlerini vatandaş odaklı sunmak.

Kamu Siber Güvenlik Zirvesi