Kamu Bilişimcileri Derneği

Yönetim

 
Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin
Başkan
Üye
Yakup Şıvka
2. Başkan
Üye
 
 
M. Kemal Nalçacı
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Nevrettin Çağlar
Sayman
Sayman
 
Ensar Kılıç
Üye
Başkan
Mustafa Ünver
Üye
Üye
 
İsmail Şakalak
Üye
Üye