Kamu Bilişimcileri Derneği

Kamu Bilişim Zirvesi

Kamu Bilişim Zirvesi

Değerli Kamu Bilişim Yönetici ve Uzmanları

Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen kamu hizmetleri çeşitlenmiş ve kalitesi de artmıştır. Kamu kurumlarının çalışmaları ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesinde büyük rol oynamaktadır.

Öte yandan kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini kullanarak ülke ekonomisine de katkı sağladığı açıktır. Zaman ve mekandan bağımsız olarak verilen e-hizmetler, ulaşım, kırtasiye vb. birçok maliyet kalemini ortadan kaldırmakta, hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasıyla olası hatalardan kaynaklanan maliyet ve sıkıntıları ortadan kaldırmaktadır.

Kamu Bilişimcileri Derneği, kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, kamuda bilişim teknolojilerinin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, bu amaca yönelik olarak her yıl “Kamu Bilişim Zirvesi” etkinliğini düzenleyerek kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunları ve yeni teknoloji ve uygulamaların paylaşılmasıyla da eşit bilgi düzeyine erişmeyi hedeflemektedir.

15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan zirvede, kamuda kullanılan bilişim teknolojilerinin ülke ekonomisine katkısı ve olası yeni hizmetler ile elde edilecek kazanımların kapsamında Kamu Bilişim yöneticileri, uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile;

·4.5 G Teknolojisi ve Dijital Dönüşüm
·Kamuda Siber Güvenlik
·Kamu Bulutu ve Veri Merkezi
·Kamuda E-Dönüşüm
·Kamu Bilişimcileri Çalıştayı

konu başlıklarına ilişkin paylaşımda bulunulacaktır.

Siz değerli Kamu Bilişim Yönetici ve Uzmanlarını “Kamu Bilişim Zirvesi-2016” (KBZ’16) etkinliğine katkınız ve katılımınız çok önemli olduğunu düşünüyor ve birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla

Ensar KILIÇ
Kamu Bilişimcileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayrıntılı Bilgi: http://kamubilisimzirvesi.com/ 

2. Kamu Bilişim Zirvesi