Kamu Bilişimcileri Derneği

Vizyon ve Misyon

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYON

Kamu bilişimcilerinin birbirleriyle olan ilişkilerini arttırmak, kamuda çalışan bilişimciler başta olmak üzere bilişim çalışanları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak, ve bilişim alanında tarafsız, güvenilir ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak.

VİZYON

Kamuda bilişimin kullanımını arttırarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturularak proaktif davranışlar geliştirmek

DEĞERLERİMİZ

Kamu etik kurallarına bağlılık, Yerli çözümleri öncelemek, Kamu bilişim hizmetlerini vatandaş odaklı sunmak.

2. Kamu Bilişim Zirvesi